Server České hory
Reklama
Slovenský ráj Slovenský ráj Slovenský ráj
Torfmoor Soos - HájekPeat-bog Soos - Hájek

Nahrát fotku

Rašeliniště Soos - Hájek


Rezervace Hájek-SOOS byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha. Je jednou z našich nejvýznamnějších přírodních rezervací s rozsáhlým rašeliništěm a minerálním slatiništěm, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách.
V Sooské kotlině bývalo původně jezero, ze schránek jezerních řas a rozsivek se tady nahromadila křemelina až do mocnosti 7 metrů. Křemelinu silnou několik metrů na několika místech prorazily minerální hlubinné prameny, vyvěrající v malých kráterech 10 - 80 cm hlubokých. Nejvydatnější je Císařský pramen s upraveným vývěrem a pramen Věra.
Milovníci flóry zde mohou spatřit mokřadní a slanomilné rostliny. Velkou vzácností je tady slanomilná orchidej korálice trojklaná. V rezervaci žije i řada chráněných živočichů.
Chráněným územím prochází naučná stezka, která je 1,2 km dlouhá. Trasa vede po dně vyschlého slaného jezera, kde ze schránek jezerních řas rozsivek vznikla evropská rarita - tzv. křemelinový štít. Rezervace je přístupná po zakoupení vstupenky, součástí areálu je také geopark s horninami, které se vyskytují v okolí, roubená věžová sýpka a NPR Soos, kde si můžeme prohlédnout tyto expozice: Příroda Chebska a Soosu, Historie Země - modely ještěrů v životní velikosti, obrazy Zdeňka Buriana, Paleontologie a Ptačí svět. Nedaleko vchodu do rezervace je stará dřevěná sýpka a záchranná stanice zvířat.
Navštívit rezervaci stojí za to kdykoliv v průběhu roku, protože v každém ročním období se bahenní sopky a mofety projevují jinak.
 

Oficiální stránky - Web: www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-rezervaci
Svazek obcí Kamenné Vrchy - Web: www.kamennevrchy.cz/pamatky-a-zajimavosti/narodni-prirodni-rezervace-soos

 

 
Několik pohledů na rašeliniště
 
 

 
 
 

  Virtuální prohlídky serveru


Soos - Hájek - naučná stezkaReklama
Slovenský ráj Slovenský ráj Slovenský ráj

TOPlist